Om metoden

MORGONBESTYR – Modern ledarskapsteknik anpassad för barn

Skapa din nya morgonrutin med stöd av modern ledarskapsteknik, anpassad för barn. Agila metoder är en samling tekniker för att effektivt hantera förändringar i en fast tidsram, t ex under ett projekt. Scrum som etablerades redan under 1990-talet är idag en etablerad metodik för systemutveckling som används över hela världen. I scrum finns det inte en klassisk kravspecifikation utan man har istället en backlog. En backlog är kort sagt en prioriterad och levande lista med önskemål. Detta innebär att i ett projekt kan önskemål som är aktuella vid projektets start falla bort, om de prioriteras ned under projektets gång. På samma sätt kan nya önskemål också läggas till. I scrum jobbar man i en s.k. sprint, som är en bestämd tid där teamet jobbar på sin backlog.

”Morgonbestyr” bygger på samma principer! Framsidan av det här dokumentet är familjens backlog och t ex den kommande arbetsveckan är familjens sprint. Backloggen håller du levande genom att anpassa aktiviteterna så de passar just din familj. Familjen behov ändras över tiden, precis som i projekt. Exempelvis vill du kanske ha solkräm med under sommarhalvåret, eller påminna om den där penicillinkuren när barnen är sjuka. Det följer med ett antal bilder för de vanligaste morgonsysslorna, men anpassa efter er familjs behov!

Från styrning till självorganisering – förälder som coach

Inom scrum finns ett antal roller. Scrum mastern coachar teamet och ser till att allt rullar på smidigt. Scrum mastern stämmer av mellan aktörer, samt ser till att det inte finns några hinder för teamet. Teamet är självorganiserande och bestämmer gemensamt vem som gör vad och hur man löser olika uppgifter, men har en gemensam genomgång varje morgon, en s.k. dagligt möte där gruppen utbyter status. Efter en sprint har man en sprintåterblick. Där går alla tillsammans igenom erfarenheter från sprinten och identifierar möjliga förbättringar i arbetssättet. Några punkter väljs ut och åtgärdas i kommande sprint.

På samma sätt fungerar ”Morgonbestyr”. Inget mer tjat och försök till toppstyrning under protest från barnen! Det är dock deras ansvar att sysslorna på listan är klara när det är dags att gå till förskolan eller skolan. Du som förälder coachar barnen och ser till att de har rätt förutsättningar. Finns kläderna tillgängliga när det är dags att klä på sig? Finns tandkräm på tandborsten om barnet behöver hjälp med det? Stäm av, kanske i ett gemensamt ”möte” vid kylskåpet innan det är dags att gå ut, att alla är klara med alla sysslor. Barn är ofta mer kompetenta än vad vi föräldrar tror. ”Morgonbestyr” skapar förutsättningar för dina barn att växa, bli mer självständiga och få en bättre självkänsla!

 

Så får ni det att fungera

  • Hela familjen går igenom den nya rutinen och vilka förutsättningar som gäller. Kanske passar ni på att stänga av TV:n till dess sysslorna är avprickade?
  • Bestäm er familjs sprint. Kanske är den en arbetsvecka, om helger kan vara både skönt och sunt att ta paus.
  • Det är viktigt att backloggen sitter på en central plats i hemmet, just därför är ”Morgonbestyr” anpassad för placering på kylskåp eller frys, alternativt annan yta som fungerar med magneter.
  • Låt barnen placera ut sysslorna på tavlan i den ordning de tycker är logisk, samt deras namn. Det är även viktigt att de själva ansvarar för att placera deras personliga magneter när de utför morgonsysslorna.
  • Utvärdera hur rutinen har fungerat och fråga barnen vad de tycker behöver anpassas. Barnen kommer under sprinten själva föreslå aktiviteter som de upplever saknas. Sätt upp dem direkt på listan eller spara dem till er sprintåterblick, vilket minskar behovet för dig som förälder att minnas allt!